Fotominne: Første kvinne i politikken i Tranøy på 70-tallet