Fotominne: «Steingalne» Aud og Reidar stilte ut skatter

foto