foto
Som tolker og utøver av både eget og andres materiale har Leo Leonhardsen i dag en egen status i den nordiske visearven. Foto: Arne Ivar Hanssen

– Visene, en kunstform som kommer til å holde seg