Fotominne: TITO-seriens beste spiller fra Midt-Troms

foto