Ståle Skogen var født 13. februar 1957 og døde 13. april 2022, han ble begravet ved Sandbakken kapell i Grasmyrskogen 28. april  2022.

Ståle var en mann som jeg fikk stor respekt for. Han var et teknisk geni, det var ikke den motor han ikke kunne få liv i, og manglet han verktøy, laget han det selv. Alle hans arbeidsgivere omtaler Ståle med entusiasme og med respektfulle ord, Ståle leverte alltid.

foto
TIL MINNE: Ståle Skogen. Foto: Privat

Vi hadde mange samtaler, helst på Snøfjellet, men også på UNN da de dager kom. Han hadde store kunnskaper innen samfunn og spesielt politikk, som imponerte meg. Han dyrket friluftslivet; fisketurer i bortgjemte vann var en av hans spesialiteter.

Da sykdommen kom, og det etter hvert viste seg at den ikke kunne kureres, syntes Ståle og ta dette også med stoisk ro. Det var under en slik samtale vi i fellesskap kom fram til at jeg skulle skrive et av sikkert mange minneord når han var gått bort.

Jeg har i over 60 år kjent Ståles bror Bjørn, en av de største innen norsk medisin, men på mange måter er Ståle Bjørns parallell, men på sitt område. De kommer begge fra en slekt av lokale høvdinger, store folk som tok ansvar for gård og bygda; slik som å sørge for at posten kom fram. For å sitere Fedraminne, av Aasmund Olavsson Vinje «God arv det er for mannen av godt folk væra født»; Ståle vil alltid bli husket som den bauta han var.

Ørjan Olsvik