Vil ha fylkeskommunen med på spleiselag: – I utgangspunktet er vi ikke negativ til det

Bardu kommune ønsker fylkeskommunen med på et spleiselag for å rive hoppanlegget i Mobakken. Fylkesråd Ronald Wærnes sier han må sette seg inn i saken først, men at han i utgangspunktet ikke er negativ.

SKAL RIVES: Mobakken i Bardu skal rives.  Foto: Mathias Brobakk Nordgård

sport

I forrige uke vedtok formannskapet i Bardu kommune at den kommunale administrasjonen skal gå i dialog med fylkeskommunen med sikte på å få til en kostnadsfordeling når det kommer til riving av hoppanlegget i Mobakken i Bardu.

Kommunedirektørens innstilling var da at det skulle bevilges 1,45 millioner fra det kommunale disposisjonsfondet til riving av det gamle hoppanlegget, men innstillingen fikk ikke full gehør hos politikerne. Karl Johnny Bjørnsen fra Sp mente at Mobakken tross alt var et fylkesanlegg tidligere og at det da burde være rett og rimelig at også Troms og Finnmark fylkeskommune bidrar økonomisk til rivinga. Forslaget ble enstemmig vedtatt i formannskapet.