Legger opp til å feire 100-årsjubileet gjennom hele 2021

Hundre år med organisert friidrett i Troms skal feires gjennom hele 2021. I Tromsø håper de starten på de neste hundre årene blir under bedre rammevilkår enn de er i dag.

ØNSKEDRØM: Valhall stadion holder ikke lenger mål for friidretten i Tromsø, sier Arne-Hugo Hansen og Johnni Håndstad, nestleder og leder i Troms Friidrettskrets.   Foto: Ronald Johansen

sport

24. april 1921 ble Troms Friidrettskrets stiftet i Harstad. Noe som skal markeres gjennom hele året. Mest synlig blir de såkalte lavterskels «100-metersløpene» der alle kan delta, skal arrangeres over hele kretsen fra midten av mai. Totalt har kretsen kjøpt inn 5.000 jubileumsmedaljer.

– De som ønsker å løpe lenger kan gjøre det. Du trenger ikke tidtaking og heller ikke noe stort apparat for å få det til, sier Håndstad som nevner opp allerede planlagte arrangement i Lyngen, Storfjord, Lavangen, Bardu, Målselv, Sjøvegan, Harstad, Kvæfjord og Tromsø. På sistnevnte sted skal et av løpene arrangeres av Northern Runners gjennom Storgata i juni.