Samfunnsløftet med midler til lag og foreninger til 17. mai:

– Trenger å spre trivsel og glede

Også i år vil Samfunnsløftet bidra med støtte til lag og foreninger som legger opp til en annerledes 17. mai-feiring. Senja turn har allerede planene klare.

17. MAI-KLARE: Også i år vil Sparebanken Nord-Norge og Samfunnsløftet bidra til lag og foreninger i forkant av nasjonaldagen – foran Siri Lund og Elisabeth Solheim Andrews fra Sparebanken Nord-Norge, Veronica Molund i gymnastikkutvalget og Elin Byberg, leder for Senja turn. I oppstilling – og klare for å vise seg frem på 17. mai: Dina Marie Espenes Pettersen, Vilje Hermine Molund, Synne Storsveen, Sanne Brynjulfsen og Vilja Rainersdatter Pedersen Grønnvoll.  Foto: Arne Ivar Hanssen

sport

Våren gir vanligvis kjærkomne inntekter til lag og foreninger. Men når 17. mai-feiringen ikke blir som tidligere, forsvinner mye av inntektsgrunnlaget. Nå kan lag og foreninger søke om støtte fra Samfunnsløftet. Senja turn vet hva de skal gjøre for midlene de søker om.

Kreativitet

– Slik det er nå, kan vi ikke ha den tradisjonelle våroppvisningen, og i vinter har ikke foreldrene fått komme inn i hallen for å se ungene turne. Nå har vi kjempelyst til å gjøre noen stunt: Utenfor turnhallen kan vi spre litt glede med 17. mai-musikk og akrobatikk, og kanskje tar vi airtrack-en ut i sentrum i forkant. Vi trenger å skape litt trivsel og glede, for det har vært et tungt år for alle, forteller Elin Byberg, leder i Senja turn.