Har passert 100 påmeldinger: – Veldig viktig for mange med et tilbud

QR-Reistadløpet og det virtuelle Reistadløpet har passert 100 påmeldinger to dager før det går i gang.

TRADISJONELT: Målgang sist Reistadløpet ble gjennom på tradisjonelt vis. Mikael Gunnulfsen vant Visma Ski Classics rennet den gangen.  Foto: Knut Løkse Nilssen

sport

Som kjent ble Reistadløpet avlyst i år grunnet koronasituasjonen — slik det også ble i fjor.

Siden rennet er viktig for mange, kom derfor arrangøren opp med to alternative løsninger — ett QR-Reistadløp fra Setermoen til Bardufoss eller omvendt, samt et virtuelt Reistadløp.