FIL Fotball har nettopp hatt årsmøte

Søreng gjenvalgt som styreleder

Øivind Søreng ble på årsmøtet til FIL Fotball valgt som som styrelelder i enda et år.

Styreleder i enda et år: Øivind Søreng ble på FILs årsmøte valgt som styreleder for enda et år. Fra venstre ser vi Kristian Gangsø (hjelpetrener for A-laget), Øivind Søreng og hovedtrener for A-laget, Jonas Bang.   Foto: Mathias Brobakk Nordgård

sport

Dette vervet velges for ett år av gangen, og Søreng ble altå valgt for enda ett år. På årsmøtet ble følgende valgt inn i styret: Astrid Kolbeinsen (nestleder) og Eilif Skogheim, Anders Berntsen og Hanne Berg Borhaug som styremedlemmer. Varamedlemmene som er ny er Frida Kvalvik Henriksen og Lasse Paulsen.

Søreng sier at når det gjelder FILs årsrapport har man rett og slett oppsummert koronaåret 2020, og når det gjelder årsregnskap ble det, koronaen til tross, et bra økonomisk år.