– En landslinje på Bardufoss er urealistisk

– Ikke verdt å bruke så mye energi på, sier divisjonsdirektøren for næring og kompetanse.

– IKKE REALISTISK: Børre Krudtå, divisjonsdirektør for næring og kompetanse i Troms og Finnmark fylkeskommune, sier landslinje på Bardfoss er urealistisk.   Foto: Jan-Erik Bergstad

sport

Bardufoss Arena og prosjektleder Stig Magne Hagen fremmet nylig ønske om en egen landslinje for ski på Bardufoss. Han mener forholdene ligger bedre til rette der – og sier flere elever synes det er «litt krevende» å reise til og bo i Nordreisa.

Både politikere og ansatte ved Nord-Troms VGS, som har landslinje for ski, har reagert kraftig — og stått klare til å forsvare tilbudet.