Står klare til å forsvare skilinja

Både Nordreisa kommune og regionrådet står klare til å forsvare skilinja.

SKAL BESTÅ I NORDREISA: Det er ikke snakk om å miste skilinja for ordfører Hilde Nyvoll – men hun lover å ta godt vare på alle ungdommer som kommer til Nordreisa.   Foto: Framtid i Nord

sport

Ordfører Hilde Nyvoll i Nordreisa trekker frem Nord-Troms VGS som en av de tre viktigste institusjonene i regionen, sammen med flyplassen og Sonjatun.

– Det handler både om folketall, attraktivitet, kjøpekraft og boligmarked. Om man først begynner å rokke ved skilinja, gjør man noe med hele tilbudet på Nord-Troms VGS, sier hun.