– Skilinja blir ikke flyttet uten kamp

Det er ikke noe nytt at tilbudet i Nordreisa ønskes andre steder, sier Karl-Gunnar Skjønsfjell.

SKITRENER: Karl Gunnar Skjønsfjell.  Foto: Kristina Båtnes Hestdahl

sport

– For det er et fantastisk tilbud, understreker han.

– Vi har hatt skilinja i 36 år, og søkertallene har gått litt opp og ned, men totalt sett har det vært en suksess. Vi har gode resultater både sportslig, faglig og sosialt – folk har det bra her.