Jobber med å hindre nedleggelse av idrettslaget

På grunn av ikke-fylte verv i styret til Brøstadbotn IL, frykter man at idrettslaget må legges ned. De har fram til våren neste år å klare å fylle opp plassene.

NEDLEGGINGSTRUET: Brøstadbotn IL mangler folk til å fylle vervene i styret, og risikerer å måtte legge ned idrettslaget dersom ikke disse blir fyllt innen våren 2021.   Foto: Mathias Brobakk Nordgård (arkivfoto)

sport

– Det er en utrolig beklagelig og en veldig kjedelig situasjon. Vi håper at det ikke går så langt at man er nødt til å legge ned. Vi synes det er viktig å bevare de tilbudene Dyrøy kommune har.

Lise Nordahl er med i styret som leder for undergruppa volleyball. Hun forklarer situasjonen idrettslaget står i.