Senja Storhall med Tromsø-nekt

Tromsø-bosatte fotballspillere får ikke tilgang til å trene i Senja Storhall.

TROMSØ-NEKT: Tromsø-bosatte fotballspillere som ukependler til Senja kommune får ikke trene i hallen.  Foto: Steinulf Henriksen

sport

– Spillere som ukependler til Senja kommune fra Tromsø får ikke trene i hallen per nå, bekrefter hallbestyrer Sindre Masternes overfor Folkebladet.

Døren er imidlertid på gløtt dersom aktuelle spillere skal oppholde seg i kommunen over tid.