La nytt kunstgress i bingen på dugnad

Kunstgresset i ballbingen var helt utslitt. Da stilte en stor dugnadsgjeng opp for å legge nytt dekke.

NYTT DEKKE: Otto Skogheim ser ut over det nye dekket i bingen mens elever og lærere re-åpnet ballbingen med kamp tirsdag formiddag.   Foto: Privat

sport

I 2005 åpnet ballbingen i Skøelv. Flittig bruk og år med slitasje gjorde at kunstgresset i bingen var helt utslitt.

I 2019 fikk Skøelv IGL tilslag på spillemidler for å bytte ut det nedslitte kunstgresset i bingen, som står ved Skøelv skole.