Slik ser kretsen for seg at sesongen kan gjennomføres

Norsk fotballforbund har fått beskjed om at det ikke blir noe møte med helsemyndighetene før 10. august.

VENTETID: Jo Are Vik, daglig leder i Troms Fotballkrets beskriver situasjonen rundt oppstart som kritisk.  Foto: Framtid i Nord

Slik ser de for seg sesongen:

Sånn ser Troms Fotballkrets for seg at de skal fullføre sesongen. For samtlige nivåer er det også en mulighet til å gjennomføre kamper mellom serierunder.

  • 3. Div. kvinner avd. 1: Kamper oppsatt 08.08-22.08 (3 serierunder) må forskyves. Kan spilles etter siste oppsatte serierunde 03.10.20.
  • 3. Div. kvinner avd. 2: Kamper oppsatt 13.08-22.08 (2 serierunder) må forskyves. Kan spilles etter siste oppsatte serierunde 26.09.20.
  • 4. Div, menn: Kamper oppsatt 01.08-26.08 (4 serierunder) må forskyves. Kan spilles etter siste oppsatte serierunde 10.10.20 og mellom de oppsatte kampene.
  • 5. Div. menn; Kamper oppsatt 03.08-25.08 (4 serierunder) må forskyves. Kan spilles etter siste oppsatte serierunde 10.10.20 og mellom de oppsatte kampene.
  • 6. Div. menn avd. 1: Kamper oppsatt 14.08-24.08 (2 serierunder) må forskyves. Kan spilles etter siste oppsatte serierunde 26.09.20.
  • 6. Div. menn avd. 2: Kamper oppsatt 14.08-22.08 (2 serierunder) må forskyves. Kan spilles etter siste oppsatte serierunde 26.09.20.
  • 6. Div. menn avd. 3: Kamper oppsatt 15.08-26.08 (2 serierunder) må forskyves. Kan spilles etter siste oppsatte serierunde 26.09.20.
  • Kvalifiseringskamper og eventuele KM-kamper må løses på best mulig måte. 
sport

Fotballforbundet forsøkte å få framskyndet møtet, som skal diskutere gjenåpning av breddefotballen, uten hell. I en e-post til Framtid i Nord, beskriver daglig leder i Troms Fotballkrets, Jo Are Vik, helse- og politiske myndigheter som urokkelige i forhold til framskynding av møtet.

Videre beskriver fotballsjefen situasjonen som kritisk, både aktivitetsmessig og økonomisk.

– Det er viktig å holde moralen og kampviljen oppe i hele fotballorganisasjon, på tross av at situasjonen oppleves som håpløs, urettferdig og feil.

Vik har en sterk tro på at smittevernsreglene fotballforbundet har kommet opp med vil godkjennes av myndighetene i kort tid etter møtet, og håper å kunne komme i gang i kort tid etter møtet. – Vi har tro på at myndighetene vil finne fotballens opplegg for oppstart av breddefotballen for voksne så godt at vi får klarsignal.

Han er klar på én ting.

– Fotballsesongen 2020 skal gjennomføres, så fremt det ikke blir en negativ utvikling i smitteutivklingen.