Senja kommune åpner opp for organisert idrett igjen

Senja kommune åpner nå våre idrettsanlegg og gymsaler for organisert idrett med grupper til inntil 20 personer.

ÅPNER: Senja kommune åpner opp for organgisert idrett med grupper inntil 20 personer. Her fra Senjahallen i Senjahopen.  Foto: Knut Løkse Nilssen

sport

Det melder kommunen på sine hjemmesider.

Aktivitet skal skje etter krav til smittevern utarbeidet av helsemyndighetene og kommunen, og det gjennomføres av et ansvarlig idrettslag eller forening, skriver kommunen.

Idrettslaget/foreningen er ansvarlig for at aktivitetene gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte, og skal sørge for nødvendig opplæring og informasjon til trenere, instruktører, frivillige, deltakere og foresatte i god tid før oppstart av aktivitet eller arrangement.

Idrettslaget ansvarlig for desinfisering

Hovedreglene er:

1. Syke personer skal holde seg hjemme. Personer som utvikler symptomer under aktiviteten må dra hjem eller hentes så snart det er mulig.

2. God hånd- og hostehygiene, og forsterket renhold. God håndhygiene skal utføres hyppig av alle før og etter aktiviteten.

- Ved skifte av aktivitet.

- Før og etter bruk av felles utstyr.

- Etter toalettbesøk

- Etter hosting/nysing

- Etter snyting/tørking av snørr

- Før og etter eventuelle måltider

3. Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer. Kravet om avstand gjelder ikke mellom personer som tilhører samme husstand.

Etter trening har idrettslaget/foreningen ansvar for å desinfisere toalettkraner, lysbrytere og dørhåndtak på toalettene samt håndtak på ytterdør og mellomdører til treningsflaten, skriver kommunen.

De har selv ansvar for å ta med utstyr til desinfisering.

Maks 20 personer og en meters avstand

Det skal maksimalt være 20 personer på treningsflaten, med en avstand på minst 1 meters avstand mellom personene.

– Erfaringsmessig er det lettest å glemme disse tiltakene i mer uformelle situasjoner, som i pauser, transport til og fra e.l. Kontaktreduserende tiltak må tilpasses den enkelte aktivitet, skriver kommunen, som har listet opp følgende punkter.

- Deltakere bør oppfordres til å ikke møte opp før planlagt oppstart og til å forlate treningsområdet ved aktivitetens slutt for å unngå samlinger i for store grupper og at anbefalinger om avstand ikke følges.

- Unngå trengsel der deltakere forventes å lage kø eller samles i klynger.

- Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor man er i fysisk nærkontakt med hverandre

- Håndhilsing, klemming og unødvendig fysisk kontakt bør unngås i den grad det er mulig.

- Unngå å berøre ansiktet

- Host i albuekroken eller i et papir som kastes. Vask hendene etterpå.

- Unngå spytting og snyting under aktiviteten.

- Unngå deling av drikkeflasker og mat.

Fortsatt stengte basseng

Garderobene er imidlertid ikke åpne enda, og man kan ikke ta disse i bruk til skifting og dusjing. Toaletter der derimot tilgjengelig for bruk.

Gjenåpningen av idrettsanleggene gjelder ikke kommunale basseng.

– Myndighetene har fra 1.juni åpnet for at det kan gjennomføres organisert svømming, inkludert skolesvømming. Hva som vil gjelde i Senja kommune vil bli avgjort på et senere tidspunkt, opplyser kommunen om.