Millionsatsing på likestilling og mangfold i kunst og kultur i nord

foto