Ser frem til å jobbe med dedikerte folk i Midt-Troms Museum

foto