Norgeshistorie i Donald-blad: Besøker «Fjottsplassen» og «Majonestuen»

foto