Har skrevet barnebok inspirert av Haiti og sønnene