Kunstner med sterke farger: - Det som kommer på lerretet er en versjon av det jeg ser rundt meg

foto