– Ønsker jo å spre mest mulig sang- og gospelglede i nærmiljøet

foto