Flere kjente profiler stiller opp på allehelgenskonsert

foto