Kultur

Nå har du sjansen til å spille én av disse på film

Kobbergruvene i Sulitjelma ble etablert i 1891 av den svenske industrimagnaten Nils Persson. På rekordtid vokste virksomheten til å bli Norges nest største industriarbeidsplass rundt år 1900, men det var langt fra noen idyll som rådet i det som på folkemunne ble kalt "Lapplands Helvete". Nå skal det lages film om "opprøret på Langvannsisen" i 1907, en hendelse som ledet an til trepartssamarbeidet og den samfunnsmodellen vi i dag bygger vårt samfunn på. Foto: Foto via Alicia Casting, med tillatelse fra Storyline Nor