Starter nytt prosjekt for å hjelpe eldre til kulturopplevelser

foto