Utsetter åpning: – Noe av kunsten er på avveie i den nordnorske geografien

foto