Slik skal kunstforeninga styrke kunstformidlingen i Midt-Troms

foto