– Elevene får føle at de er en del av det kulturelle bybildet

foto