Med fullt hus og stormende jubel leverte koret en 70-tallsaften for historiebøkene

foto