– Ekstra gledelig når de kommer til Senja kommune

foto