Rocketradisjon med solide vokalister — se video fra «Good old smashin local rock»

foto