Kultur

Kunstelskende kraftkarer og burleske fortellinger

Den storvokste senjaværingen måtte avbryte tømmerhogsten i Canada for å komme hjem og hjelpe sin tuberkuloserammede familie med slåttonna. Her er Edvard Iversen avbildet sammen med Sigmund Solbø. Foto: Årbok for Senja/Midt-Troms Museum.