Reidar Ingebrigtsen"/>

Coop-pris til Karlstad Musikkorps

Karlstad Musikkorps har fått Coop Midt-Troms Prisen på 20.000 kroner.

  Foto: Reidar Ingebrigtsen

kultur

I sin tale før overrekkelsen sa styreleder Jostein Finbakken i Copp Midt-Troms blant annet at korpset får prisen fordi det gjennom sitt arbeid skaper et godt miljø der barn, ungdom og voksne jobber sammen.

– Ikke minst er det en bragd at et såpass lite sted som Karlstad har greid å holde liv i et korps siden 1971. Det har man klart ved at både barn og voksne har tatt et ansvar for å bevare korpset i en tid da mange andre korps har blitt lagt ned, sa styrelederen.

Coop Midt-Troms prisen, som er på 20.000 kroner, har som formål å styrke kulturarbeid eller humanitært arbeid i lagets handelsområde, som er kommunene Lenvik, Tranøy, Sørreisa, Dyrøy, Salangen, Bardu og Målselv. Den deles ut én gang i året.

Mange kakelotteri

Leder i Karlstad Musikkorps, Inger Sæterhaug, fikk den glade meldingen på torsdag. Men holdt den for seg selv.

– Jeg sa til de av musikantene som skulle være med at vi skulle på en liten spillejobb på Finnsnes, så dette kom som en stor overraskelse for dem.

Sæterhaug sier at hun på korpsets vegne tar prisutdelingen både som en anerkjennelse og inspirasjon til videre virke.