foto
ALBUM Den 7ende dag av Arne Brændeland – et album som skiller seg godt ut i dagens pop-musikalske landskap, både når det gjelder produksjon og tekstmateriale. Utgivelsen finnes både som CD og på vinyl.