Viser verdien av å ta vare på historien

Rikholdig lokalhistorie samlet mellom to permer, ikke bare for leselystne, men også for kommende historikere.

HISTORISK: Lund-kaia på Finnsnes under krigen. Bildematerialet i Årbok for Lenvik er historisk dokumentasjon i seg selv.   Foto: Årbok for Lenvik 2021

kultur

Om grunnstøting og forlis i Gisundan, bjørnehistorie fra Senja, gården Sletnes som enkesete og lensmannsgård, og historiske rettsprotokoller som forteller om anklage om tyveri på Hestøya 1834 – du finner garantert noe du har interesse for når du leser deg gjennom Årbok for Lenvik anno 2021. Årets utgave er på nærmere 200 sider, rikt illustrert og i en layout som gjør at den ikke virker teksttung. Bildematerialet fremstår som historisk dokumentasjon i seg selv.

Senjens Blad

Den forskjellige bakgrunnen artikkelforfatterne har, viser nettopp styrken i årbøkenes tekstmangfold: Faglig kompetanse kombineres med legmanns erfaring og bygdefolkets hukommelse og datidens periodika. En notis fra Senjens Blad fra 1908 settes inn i en større kontekst, formidlet med sårhet i artikkelen «Ho Karen-bestemor» av Eva Henriksen. En gårds- og slektshistorie som ligger nærmere 200 år tilbake i tiden, går fra å være en privat fortelling til å være et allmenngyldig tidsbilde. Svanhild Flovik Thoresen fra Trollvik gir oss «Noen barndomsminner fra krigen».