Ramsalt bok om havets politi og samaritan

Ei ramsalt bok — fylt med dramatiske historier om suvernitetshevdelse, trålerherjinger, fiskerikontroller, ubåtjakt, skipsulykker og forlis, men også om heltedåd og redningsaksjoner til havs og land.

RAMSALT BOK: Knut Følstad, bosatt på Finnsnes, har sittet i redaksjonskomiteen for boka om Sjømilitært Fiskerioppsyn og Kystvakten som nå er kommet ut. Følstad jobbet sjøl som telegrafist på kystvaktskipet «Nornen» fra 1965 til 1971.  Foto: Vidar Bjørkli

kultur

Knut Følstad har tatt turen innom Folkebladets redaksjon for å presentere boka «Kystvakten: Politi og samaritan», som nå er å finne i bokhandelen. Boka forteller historier om mannskaper på Sjømilitært Fiskerioppsyn og Kystvakten fra 1961 og fram til i dag. Et 60-års jubileum, altså.

Følstad, som er bosatt på Finnsnes, har vært delaktig i utgivelsen som et av medlemmene av plangruppa for kystvaktjubileet. Fra 1965 til 1971 jobbet han som telegrafist om bord på kystvaktskipet «Nornen». Den tidligere iTromsø-journalisten Per Eliassen har ført boka i penna.