Disse skal fortelle om hvordan det er å være samisk ungdom

Under årets Riddu Riđđu-festival ble det klart hvem som skal være de nye samiske veiviserne.

VEIVISERE: (f.v.) Ane Malene Nordeng (23), Nathaniel Holan Larsen (20), Ida Emilie Marakatt Lindseth (19) og Emma Elliane Oskal Valkenpää (21) skal reise rundt i hele Norge for å fortelle om blant annet samisk kultur.  Foto: MADS SUHR PETTERSEN/PRESSEFOTO

kultur

Tre kvinner og en mann er valgt til å reise i hele Norge for å fortelle om samisk kultur, historie og hvordan det er å være samisk ungdom i dag.

Det ble klart under årets Riddu Riđđu-festival, med distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland, sametingspresident Aili Keskitalo og rektor ved Samisk høgskole, Laila Susanne Vars til stede.