Bokutgivelse om et unikt tekstilfunn

«Fra brystduk til heimestrikka bind – tekstilfunn i en vakker dal i nord» – boken som Stiftelsen Westgaard museum lanserer i høst, er unik i nasjonal sammenheng.

BOKUTGIVELSE: Et unikt funn har resultert i en unik bokutgivelse – fra venstre Aslaug Lockertsen, Wenche Aarskog, Elin Myhre, Vigdis Martinsen og Hermod Skogheim.   Foto: Arne Ivar Hanssen

kultur

Bakgrunnen er som hentet ut fra enhver hobbyhistorikers drøm: Hermod Skogheim, styreleder i stiftelsen, var vinteren 2014 på rutinemessig ettersyn i våningshuset på Westgaard i Gumpedalen i Sørreisa. I en avlåst del av loftet, hvor det sannsynligvis ikke hadde vært folk på flere tiår, fant han kister med klær, plagg som var omhyggelig brettet sammen og lagt med gråpapir imellom i lystette trekister. Mengden var enorm, kvaliteten unik: En bunad var like frisk i fargen som da den ble båret til konfirmasjonen for over hundre år siden.

Tegninger

Funnet var samtidig noe mer. Det var ikke bare bunad og bryllupskjole, skjorter og regntøy som var tatt vare på, men også det som var tabuisert og skulle holdes skjult: sanitetsbind av tøy.