Senja frivilligsentral med ungdommens møteplass:

– Mulighet til å skape noe som samfunnet har mye igjen for

På Heimlymyra blir ungdommens møteplass. Men de frivillige trengs, både frem mot åpning og i den videre aktiviteten.

MØTEPLASS: Det er nok av arbeid å ta tak i, både for prosjektleder Remi Thomassen og dem som vil være med på å bygge opp ungdommens møteplass i lokalene til Senja frivilligsentral på Heimlymyra. – Her har vi mulighet til å skape noe som er helt unikt – og som hele samfunnet har mye igjen for, sier Thomassen.  Foto: Arne Ivar Hanssen

kultur

Prosjektleder Remi Thomassen viser rundt i lokalene som Senja frivilligsentral har flyttet inn i på Heimlymyra. I første etasje er bruktbutikken Retro allerede etablert. I bygget for øvrig arbeides det frem en praktisk og kreativ arena, hvor ungdommene i fellesskap kan finne ut hva de vil fylle lokalene med.

– Her blir det kreative verksteder, men du møtes ikke med krav, forventninger eller noe form for press. Ungdom er et viktig satsingsområde, og vi har kompetansen. Men vi trenger samtidig de frivillige, forteller han.