Sørreisa kulturskole:

– Har fått et løft gjennom samlokaliseringen

Én time aktivitet, deretter gratis middag: En kulturell pit stop rett etter skoletid er et nytt tilbud fra Sørreisa kulturskole.

KULTURSKOLE: Ella Louise Thoresen (8) og kulturskolerektor Lise Løvland på ukulele – generalprøven på sykehjemskonserten tas ute i godværet, i «bakgården» på nybygget. For Sørreisa kulturskole gir samlokaliseringen nye muligheter.   Foto: Privat

kultur

– Elever i ungdomsskolen tilbys 6-ukersbolker med det nye tilbudet PIT STP rett etter skoletid. Her kan man velge mellom band, ukulele, yoga og ung husflid. Én time aktivitet, deretter gratis middag og bordfellesskap i frivilligsentralen med frivillige på kjøkkenet. PIT STP kjøres i bolker på 3 ganger 6 uker, og man melder seg på hver periode, forklarer kulturskolerektor Lise Løvland.

Attraktivt

Kulturskolen har søknadsfrist 10. juni. Frem til nå har 32 søkt, og av disse er 25 nye elever. Tilbudene omfatter for de minste musikklek-gruppe i perioder i tillegg til at barnehagene får besøk med musikkstund. Det satses på styrking av språk og musikk, og dermed blir det kursing i alle barnehagene. For 1. og 2. klasse er det SFO-tilbud, mens 3. – 4. og 5. – 7. klasse har vokalgrupper og etter hvert på våren også perioder med «Kul Mat», sier Løvland.