Nytt råd på Senja inviterer til årsmøte: – Vi vil være pådrivere til et rikt kulturliv

Senja kulturråd innkaller til informasjonsmøte og årsmøte på Vågan samfunnshus torsdag 27. mai.

SENJA KULTURRÅD: Styret i kulturrådet, øverst fra venstre Birgit Noreng, Kristian Kaurin, Torje Åsali Jenssen, Børge Henriksen, Andreas Pedersen og Lill-Kathrin Villseth. Ikke med på bildet: Guttorm Nergård og Ann Mari Grønås.   Foto: Privat

kultur

På informasjonsmøtet vil rådet fortelle om hvem de er, og hva de ønsker å arbeide med innenfor kulturlivet i Senja kommune. Her blir det også mulighet for å stille spørsmål og for å tegne seg som medlemmer av rådet. Både enkeltpersoner, private aktører og lokallag ønskes velkommen. Møtet gjennomføres ut fra gjeldende smittevernregler, opplyser arrangørene.

– Vi vil at kulturrådet skal være et felles forum for alle som driver med kulturelle aktiviteter i senjakommunen: et sted for å møtes, samordne og kunngjøre arrangementer og diskutere felles utfordringer og muligheter. Rådet skal være et samlet kulturlivs felles organ overfor Senja kommune, kulturhus og sentrale kulturinstanser og skal være aktiv i kommunens planarbeid innenfor kulturområdet, heter det i vedtektene for kulturrådet.