Midt-Troms Barnemuseum på Finnsnes:

– En investering i en bedre fremtid for regionen

Midt-Troms Barnemuseum kan ha uante ringvirkninger for regionen. Men Midt-Troms Museum trenger å ha næringslivet med på laget.

BARNEMUSEUM: Midt-Troms Museum har inngått en ny 10-årig leiekontrakt med Kunnskapsparken. Med etablering i egne lokaler med egen inngang planlegges også et nytt inngangsparti – skissen viser den tenkte laksetunnellen. Nå ønsker museet å ha næringslivet med på laget i Barnemuseets fremtid og rolle i regionen.   Foto: Midt-Troms Museum

kultur

En ny planløsning i Kunnskapsparken på Finnsnes gir Barnemuseet egne lokaler og egen inngang, og Midt-Troms Museum har inngått en ny 10-årig leiekontrakt. Et sentralt element er utstillingen «Midt-Troms i miniatyr». Den koster totalt over 14 millioner kroner og er per i dag rundt 80 prosent finansiert med bidrag blant annet fra Stiftelsen Midt-Troms Museum, gamle Lenvik kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og fra staten, forklarer Lisa Gay Bostwick, direktør ved museet.

Nå ser museet til næringslivet. Rundt 60 bedrifter i Midt-Troms har fått en direkte henvendelse.