Sommersesongen 2021 på Senja:

Ser frem til å åpne dørene for ny sesong

Sážžá naturhus og museum ser frem til å åpne dørene for en ny sesong. Først ut er kurs i pappmasje med multikunstner Eilif Henriksen i mai.

KNUTEPUNKT: Sážžá naturhus og museum («Senja» er tatt ut av navnet siden i fjor) er både en kulturnæringsklynge og et forvaltningsknutepunkt. Nå har det gått over i en driftsfase, og en daglig leder er engasjert for to år fremover.  Foto: Arne Ivar Hanssen

kultur

Sazza er både en kulturnæringsklynge og et forvaltningsknutepunkt og har frem til i år vært drevet på prosjektmidler. Prosjektet er nå gått over i en driftsfase, og en daglig leder er engasjert for to år fremover. Som senter for opplevelse og læring, natur og kultur, er målet autorisasjon som nasjonalparksenter.

I desember ble det klart at Troms og Finnmark fylkeskommune går inn med 400.000 til drift for tre år fremover, et spleiselag mellom kultur og næring. I tillegg er det søkt til Senja kommune om 200.000 til drift. Disse midlene lå på en måte i kortene da fylkeskommunen gikk inn med sine 400.000, forklarer daglig leder Ingrid Karlsen.