Ungdommene i Dyrøy får sitt eget slott: – Vi er veldig heldige

Det er ikke alle steder at ungdommen får overta et eget slott til ungdomsklubb. Tirsdag kveld åpnet klubben i nye lokaler i Brøstadbotn.

NYE LOKALER: Astrid Marie Nergård Svendsen og Simen Røsæg Olsen var vertskap da ordfører Marit Alvig Espenes åpnet ungdomsklubbens nye lokaler i Dyrøy. «Slottet» var en avdeling av Dyrøy barnehage – navnet bærer bygget videre.  Foto: Arne Ivar Hanssen

kultur

«Slottet» var navnet på en av avdelingene til Dyrøy barnehage og hadde tilhold i et eget bygg ved siden av «hovedhuset». Imidlertid er det blitt færre smårollinger i kommunen, og etter at alle barna flyttet inn i hovedbygget, hadde «Slottet» stått tomt. Leder for teknisk Kjell-Rune Marthinsen hørte at ungdomsklubben hadde voksesmerter og tilbydde ungdommen «Slottet», forklarer kultursjef Trine Strand.

– Vi har hatt utrolig stort oppmøte på ungdomsklubben – som vi da hadde på Aktivitetshuset bak det gamle samvirkelaget. Der ble det etter hvert lite plass. Her har ungdommene fått egne rom til dans, hobbyaktiviteter og spill, forteller ungdomsarbeider Elisabeth Jørgensen.