Malte over veggmaleri til 250.000:

– Svært uheldig og usympatisk

Destruksjon av et kunstverk omfattes ikke av åndsverkloven på samme måte som hærverk. Men kunstneren skal kontaktes på forhånd.

OVERMALT: Foajeen i Kunnskapsparken på Finnsnes, hvor Marius Martinussens maleri er blitt malt over. At kunstneren ikke er blitt orientert, fremstår som svært uheldig og usympatisk, mener Aasne Hjukse, kommunikasjonssjef i KORO.   Foto: Ida Larsen

kultur

KORO, Kunst i offentlige rom, som en statlig etat under Kulturdepartementet, har utarbeidet grundige avtaler som gjelder for deres prosjekter. Der heter det blant annet at dersom verket må flyttes eller destrueres, bør eieren som opphavsperson informeres.

VEGGMALERI: Foajeen slik den fremstod i 2015.   Foto: Stian André Lund

Marius Martinussen har flere av sine verk i KORO-samlingen, men akkurat veggmaleriet i Kunnskapsparken var ikke ett av dem. Men i Martinussens kontrakt henvises det til at oppdraget reguleres etter vanlige vilkår som brukes mellom KORO og offentlige oppdragsgivere, med det unntak at det ikke brukes kunstkonsulent, opplyser kunstneren selv til Folkebladet.