«Utvik Senior»s forlis dramatiseres:

– At man aldri fikk svar, gjorde sorgen unaturlig

En sorg som aldri ble bearbeidet fordi man ikke fikk svar - i juni har teaterstykket om «Utvik Senior» premiere.

TEATER: Kristine Myhre Tunheim og Alexander Rindestu i teaterensemblet Rimfrost sammen med Egill Pálsson, teatersjef ved Hålogaland Teater. I juni har stykket Utvik Senior premiere under Festspillene i Nord-Norge.   Foto: Jan Fredrik Frantzen/Hålogaland Teater

kultur

I februar var det 43 år siden «Utvik Senior» forsvant. En statlig oppnevnt havarikommisjon oppga i sin rapport i 1979 at forliset skyldtes feilnavigering eller kantring. Både pårørende og lokale fiskere var uenige.

Først i 2002, etter engasjement fra pårørende og NRK Brennpunkt, ble motor og båt funnet på åpent hav. Våren 2004 konkluderte en ny kommisjon med kollisjon med annet fartøy som den sannsynligste årsaken.