Ågot Gjems Selmer - pioner med ny aktualitet: – I dag er vi mer vant med at folk bryter grenser

Én dag etter kvinnedagen: Med Lill-Karin Elvestads biografi og foredrag er pioneren Ågot Gjems Selmer igjen hentet frem i lyset.

AKTUELL: Både med sin biografi og sine foredrag har forfatteren Lill-Karin Elvestad gitt pioneren Ågot Gjems Selmer (1857-1926) ny og velfortjent aktualitet. Tirsdag holdt hun foredrag på årsmøtet til Dyrøy historielag i Brøstadbotn. 

kultur

Elvestads omfattende biografi fra 2019 over Ågot Gjems Selmer var resultatet av et imponerende arbeid. Med sine foredrag sørger Elvestad også for å sette skuespilleren og forfatteren inn i en historisk kontekst som viser aktualiteten av i dag:

Gjems Selmer var en av våre foregangskvinner, ikke minst gjennom sin foredragsserie om likestilling og datidens seksualmoral. Som forfatter opplevde hun internasjonal suksess. Likevel er hun i dag nærmest glemt og til dels utelatt i litteraturhistorien.