Å produsere film i et korona-år:

– Viktig produksjon når alt annet stanset opp

Produksjonen av Outlier har vist at det er mulig å spille inn på en trygg og god måte selv i en vanskelig tid.

VELEGNET: Fra innspillingen av TV-serien Outlier. Produksjonen har vist at det er mulig å gjøre innspillinger på en trygg og god måte selv i en vanskelig tid, påpeker Kjetil Jensberg, direktør ved FilmCamp.   Foto: Shuuto Arctic

kultur

Ikke minst var TV-serien Outlier en viktig produksjon når alt annet stanset opp, forteller Kjetil Jensberg, direktør ved FilmCamp.

– Psykologisk sett var det veldig viktig. Dessuten viser det at måten som Shuuto Arctic arbeider på, gjør det mulig å produsere selv i en vanskelig tid. Med sine lokaliteter er FilmCamp svært godt egnet til å ivareta smittevernhensyn. Folk kan bo forskjellige steder i ulike kohorter, vi har flere kjøkken tilgjengelig, og produksjonsstaben kan organiseres på ulike måter, sier han.